Novica

10.2.2015

Študijski obisk CPI na Nizozemskem

5 sodelavcev CPI se je od 4. do 6. februarja 2015 udeležilo študijskega obiska na šolskem centru ROC West Brabant v Bredi na Nizozemskem.

V okviru zelo pestrega programa smo spremljali pouk na ekonomski šoli Florijn, obiskali pa smo tudi biotehniško šolo Prinsentuin ter enega od delodajalcev, pri katerem dijaki opravljajo praktično izobraževanje. Pozorni smo bili na načine individualizacije in fleksibilne organizacije pouka, ki upošteva predhodno pridobljeno znanje dijakov, ter na praktično usposabljanje pri delodajalcu in povezovanje z delodajalci v obliki realnih delovnih nalog, ki jih dijaki opravljajo pri pouku v šoli. Program obiska so v okviru projektnega dela pri pouku pripravile 4 dijakinje, ki so se vpisale v srednješolski program s predhodno izobrazbo in ga bodo zaključile v polovico krajšem času (1,5 namesto 3 leta). Te dijakinje so nas skupaj z učitelji tudi ves čas spremljale. Pouk, ki smo ga opazovali, je bil organiziran fleksibilno, vendar je to v veliki meri odvisno od učitelja. Dijaki imajo na intranetu vsa potrebna gradiva in naloge, ki jih morajo opraviti. Pri pouku jim pomagajo učitelji, sicer naloge lahko opravljajo samostojno kadar koli. Vsak ima svoj prenosni računalnik in le nekaj učbenikov oziroma gradiv je v papirni obliki, na voljo so v učilnicah. Eden od poudarkov študijskega obiska so bili tudi ukrepi za preprečevanje osipa. Nizozemci imajo elektronski sistem beleženja prisotnosti, ki je povezan z lokalno skupnostjo. Tako veliko lažje sodelujejo s socialnim skrbstvom in drugimi službami, če je potrebno.

Največ časa pa smo posvetili obojestranski izmenjavi izkušenj, saj nizozemski učitelji aprila pridejo na obisk v Slovenijo.