Novica

9.2.2016

Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij

Po večletnih prizadevanjih Centra RS za poklicno izobraževanje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter socialnih partnerjev  po vzpostavitvi slovenskega ogrodja kvalifikacij in umeščanju le tega v evropsko ogrodje kvalifikacij, je ogrodje kvalifikacij v Sloveniji dobilo zakonsko podlago. Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 28. 12. 2015 (št. 104/2015), 12. 1. 2016 pa je zakon stopil v veljavo. Zakon določa enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji, temeljne pojme (kvalifikacija, učni izid, kompetenca, itd.), ujemanje ravni SOK z Evropskim ogrodjem kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) in Evropskim ogrodjem visokošolskih kvalifikacij (EOVK), postopke in pristojnosti glede umeščanja kvalifikacij, vzpostavitev Nacionalne koordinacijske točke SOK in EOK ter vodenje evidenc (registra kvalifikacij SOK). Vsebina Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij je dostopna na http://www.uradni-list.si/1/content?id=124645#!/Zakon-o-slovenskem-ogrodju-kvalifikacij-%28ZSOK%29, vse aktualne informacije o SOK in EOK pa so dostopne na spletni strani slovenskega ogrodja kvalifikacij: www.nok.si