Novica

9.6.2017

2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih, 18. – 20. september 2017

Slovenija postaja ena vodilnih držav na področju odprtih virov izobraževanja (Open Educational Resources = OER). OER so gradiva za poučevanje, učenje in raziskovanje v kateremkoli mediju, ki je v javni lasti ali pod javno licenco in ki dopušča brezplačni dostop, uporabo, prilagoditev in prerazporeditev medijev. Pod OER štejemo učbenike, video gradiva, teste, predavanja, programsko opremo, gradiva ali tehnike za podporo dostopu do znanja. UNESCO je sprožil razpravo o tem, kako uporabiti OER v praksi, v prepričanju, da lahko OER razširijo dostop do kakovostnega izobraževanja, še posebej če ga organizirajo države in visokošolski zavodi. UNESCO uporablja OER kot sredstvo za spodbujanje dostopa, pravičnosti in kakovosti v izobraževanju.

Več si laahko preberete v kratkih infomracijah in na spletni strani www.oercongress.org