Novica

7.7.2017

Obvestilo o objavi Javnega razpisa Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, št. 35/2017, z dne 7.7.2017 objavljen Javni razpis za sodelovanje v programu »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019«.

Javni razpis kot sestavni del neposredne potrditve operacije delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Neposredna potrditev operacije se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Po tem javnem razpisu se bo sofinanciral del stroškov izvedbe programov krožnega zaposlovanja, pri čemer ena enota izvedbe programa krožnega zaposlovanja vključuje izvedbo naslednjih aktivnosti:

  • pri delodajalcu izvedeno usposabljanje učitelja oziroma strokovnega delavca, v obsegu delovne obveznosti dveh ali štirih mesecev za polni delovni čas,   

  • v šoli izvedeno ustrezno in istočasno nadomeščanje tega učitelja oziroma strokovnega delavca v času njegove odsotnosti zaradi usposabljanja pri delodajalcu, in sicer s strokovnjakom s strani gostiteljskega delodajalca ali z ustrezno izobraženo in usposobljeno brezposelno osebo, v obsegu delovne obveznosti dveh ali štirih mesecev za polni delovni čas.


Obdobje za izvajanje krožnega zaposlovanja je od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2019. Pri tem 1. 9. 2017 pomeni prvi možni datum pričetka usposabljanja in nadomeščanja ter 31. 10. 2019 zadnji možni datum zaključka usposabljanja in nadomeščanja.

Ostala podrobna določila so zapisana v Javnem razpisu.