Novica

21.9.2017

Srednje poklicne in strokovne šole so dobro seznanjene o programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev

V torek, 19.9.2017 je na Centru RS za poklicno izobraževanje (CPI) potekal informativni dan o sodelovanju v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev (DPKU). Udeleženi ravnatelji, učitelji in strokovni delavci so bili seznanjeni z 2. javnim razpisom za sodelovanje v programu in postopkom prijave ter kasnejšim poročanjem za sofinanciranje. Na koncu so udeleženci informativnega dneva imeli možnost zastaviti vprašanja sekretarki Direktorata za srednje in višje šolstvo, Nataši Hafner Vojčić (MIZŠ), vodji projekta, Heleni Žnidarič (CPI) ter strokovni koordinatorki programa, Vanji Meserko. V tem delu so tudi udeleženci podali povratno informacijo in refleksije o programu. Izvedeli smo, da program dobro poznajo in iščejo možnosti, da se v prihodnjih letih prvič ali ponovno vključijo.Poudarke 2. javnega razpisa najdete v ppt predstavitvi na spletni strani CPI-ja.


Za dodatna pojasnila v zvezi s programom se obrnite na Vanjo Meserko, vanja.meserko@cpi.si, 01 58 64 262.