Novica

13.3.2018

Povabilo k sodelovanju v projektu "Model individualizacije+"

Vabimo vas k sodelovanju v projektu Evropskega socialnega sklada  "PRENOVA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 2016-2021" - "Model individualizacije+", ki pomeni nadgradnjo šolske oblike srednjega poklicnega izobraževanja.

Namen sodelovanja je preizkušanje različnih rešitev izvajanja programa, s poudarkoma na individualizaciji pedagoškega procesa in okrepljenem sodelovanju z delodajalci pri doseganju ciljev praktičnega usposabljanja z delom v šolski obliki srednjega poklicnega izobraževanja.


Če vas sodelovanje zanima, oblikujte šolski tim in izberite oddelek srednjega poklicnega izobraževanja, ki je trenutno  v 1. letniku, s katerim  bi naslednji dve šolski leti pilotno razvijali in preizkušali učinkovite pristope, ukrepe in dejavnosti v podporo razvoju posameznika in spremljali napredek dijakov.

Več Informacij najdete v Navodilih za prijavitelje.


Zainteresirane vabimo, da nam izpolnjene prijavne obrazce oddate do vključno 26. marca 2018.