Novica

7.5.2018

ZRSŠ in CPI vabita v razvojno nalogo POKIT

Vabimo šolske time srednjih poklicnih in strokovnih šol k prijavi v dveletno razvojno nalogo Razvoj pedagoške digitalne kompetence učiteljev splošno-izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov poklicnih in strokovnih šol, da bi razvili digitalne kompetence dijakov v luči okvirja digitalnih kompetenc za državljane (DigComp 2.1).

Aktivnosti v razvojni nalogi bodo usmerjene v razvoj pedagoške digitalne kompetence učiteljev na srednjih poklicnih in strokovnih šolah, spodbujanje smiselne rabe digitalne tehnologije v okviru splošno-izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov, oblikovanje mreže medsebojne podpore za širjenje dobre prakse smiselne rabe digitalne tehnologije ter nudenje strokovno podporo učiteljem za razvijanje digitalnih kompetenc.

Več o nalogi si lahko preberete v povabilu k sodelovanju (scan, pdf). Vašo e-prijavo oddajte do 21. 5. 2018 na povezavi.