Novica

9.11.2018

Učitelji, prijavite se na usposabljanje!

Program Dvig poklicnih kompetenc učiteljev povezuje izobraževanje in gospodarstvo s posebno obliko krožnega zaposlovanja, ki omogoča učiteljem strokovnih modulov srednjih poklicnih in strokovnih šol ter predavateljem višjih šol, da se usposabljajo v realnem delovnem okolju ter tako lažje držijo korak z razvojem tehnologij, sledijo spremembam na strokovnem področju in temu prilagajajo poučevanje.

Učitelji se usposabljajo tudi v realnem delovnemokolju!