Novica

23.1.2019

Metodologija preprečevanja zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja

ZRSŠ in CPI objavljata delovno gradivo Metodologija preprečevanja zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja.

Gradivo vsebuje analizo spremljanja pojava, predlog nadaljnjega razvoja na sistemski ravni in nabor ključnih vidikov preprečevanja na ravni šol.

 

Več na povezavi: http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/preprecevanje-zgodnjega-opuscanja-solanja.aspx