Novica

7.3.2019

Sodelovalni pristopi k učenju in poučevanju v šolskem prostoru

Spoštovani!

Vabimo vas na izobraževanja »Sodelovalni pristopi k učenju in poučevanju v šolskem prostoru«, ki bodo potekala:

 • Začetno izobraževanje : sobota, 30. marca 2019, od 9:00 do 16:30
 • Nadaljevalno izobraževanje : sobota, 13. april 2019 (pogoj za udeležbo je začetno izobraževanje), od 9:00 do 16:30
 • Učinkovito vodenje v šolskem prostoru : sreda, 17.april 2019 (pogoj za udeležbo je začetno in nadaljevalno izobraževanje) od 9:00 do 16:30

Spletna povezavo na izobraževanja, več informacij in prijave pa se nahajajo na spletni strani http://sodelovalnipristopi.weebly.com/

 

Kratek opis izobraževanj:

Uporaba sodelovalnih pristopov znotraj šolskega prostora:

 • prispeva k razvoju nove kulture sodelovanja, tako na makro ravni šole kot tudi na ravni šolskega kolektiva, projektnih timov in predmetnih aktivov, pa tudi pouka;
 • omogoča priložnosti za osvajanje predmetnega znanja;
 • spodbuja krepitev socialnih veščin (delo v skupini, poslušanje, vodenje, povzemanje, postavljanje vprašanj, izražanje lastnega mnenja, soustvarjanje ipd.);
 • prispeva k razvoju kompetence podjetnosti;
 • spodbuja razvoj metakognitivnih sposobnosti;
 • prispeva k zmanjševanju osipništva;
 • ustvarjanju spodbudnega in varnega učnega za učence in dijake;
 • spodbuja medvrstniško učenju pri učencih in dijakih.

Izobraževanja so namenjena ravnateljem, učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, vzgojiteljem dijaških domov in drugim strokovnim delavcem s področja vzgoje in izobraževanja.

Dobrodošli.