Novica

19.3.2020

Individualizacija v programih srednjega poklicnega izobraževanja

V okviru projekta Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021 je nastalo prvo poročilo o rezultatih empirične raziskave Individualizacija v programih srednjega poklicnega izobraževanja. Pridobljene ugotovitve raziskave uporabljamo za učinkovitejšo podporo šolskim razvojnim timom pri uvajanju modela individualizacije v šolsko prakso in razvoj fleksibilnih učnih okolij, ki podpirajo optimalni razvoj vsakega dijaka.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad.

Poročilo si lahko preberete na spletni strani.