Novica

29.5.2020

Štirje novi potrjeni učbeniki

Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na svoji 179. seji 22. 5. 2020 potrdil štiri nove učbenike:

  • Žirovnik Grudnik P.: Stavbarstvo 2, Založba Hart; za programa Gradbeni tehnik SSI in PTI
  • Žirovnik Grudnik P., Poljanec D.: Stavbarstvo 3, Založba Hart; za programa Gradbeni Tehnik SSI in PTI
  • Šalamun F., Mandelj G., Krajnc B.: Tehnično varovanje, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja; za programa Tehnik varovanja SSI in PTI
  • Horvat S.: Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij, Založba Pivec; za programa Tehnik računalništva SSI in PTI

Seznam ostalih potrjenih učbenikov si lahko ogledate v Katalogu potrjenih učbenikov