Novica

1.10.2008

Objavljamo poziv za predlaganje članov področnih odborov za poklicne standarde

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na podlagi Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah objavlja poziv za predlaganje članov področnih odborov za poklicne standarde, ki jih sestavljajo naslednji partnerji: zbornice, združenja delodajalcev, poklicna združenja, nevladne organizacije, sindikati in pristojna ministrstva. Navedeni imajo pravico predlagati člane področnih odborov za poklicne standarde.

Predloge zbira Center RS za poklicno izobraževanje, in sicer najkasneje do 13. oktobra 2008.

V pozivu so med drugim opredeljene tudi naloge in pristojnosti področnih odborov za poklicne standarde ter njihova strukutura.

Poziv za predlaganje članov področnih odborov

Porobnejše informacije lahko dobite pri Urški Marentič (tel. 01/586 42 49, urska.marentic@cpi.si).