Novica

14.7.2008

Posvet o praktičnem izobraževanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju

V zadnjem času je na naslov Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje prispelo več pobud za spremembo kadrovskih pogojev v prenovljenih programih in v zvezi s tem tudi do napačnega razumevanja praktičnega izobraževanja.

Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na svoji 107. seji dne 18. 4. 2008 obravnaval pobude šol glede kadrovskih pogojev in sprejel sklep, da Center RS za poklicno izobraževanje, kot eden izmed osrednjih nosilcev prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji, organizira Posvet o praktične izobraževanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Namen posveta je:

  • Razjasniti kadrovske pogoje glede na module, ki povezujejo teoretično in praktično znanje
  • Razjasniti razlike med praktičnim poukom, vajami in praktičnem usposabljanjem

Posvet bo v Ljubljani, 4. in 5. septembra 2008 v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Velika dvorana, pritličje.

Vljudno vas vabimo, da se posveta udeležite in tako pripomorete razjasniti dileme na področju praktičnega izobraževanja v programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Vabilu prilagamo program posveta in prijavnico.

Prosimo vas, da nam izpolnjeno prijavnico pošljete najkasneje do 20.8.2008 na naslov:

  • Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, tajništvo (ga. Vida Povirk),
  • Ob železnici 16,
  • 1000 Ljubljana oz.
  • po faxu na št.: 01/ 542 20 45.