Novica

16.5.2008

Poklicno in strokovno izobraževanje po letu 2010

V Poslovni oazi Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani je ReferNet Slovenije 14. maja 2008 organiziral posvet z naslovom: Poklicno in strokovno izobraževanje po letu 2010.

Za uvodne predstavitve smo povabili državno sekretarko na Ministrstvu za šolstvo in šport, go. dr. Alenko Šverc, g. Toma Leneya, ki je predstavil delovanje omrežja ReferNet v Veliki Britaniji ter go. Metko Zevnik, direktorico Centra RS za poklicno izobraževanje.

Direktorica je predstavila delovanje slovenskega ReferNeta in temeljne cilje posveta, ki so hkrati tudi cilji CPI kot osrednje razvojne institucije na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Več informacij dobite pri mag. Mojci Cek (mojca.cek@cpi.si)

Predstavitve:Cilji posveta so bili prikazati študijo z naslovom: Nacionalno poročilo ReferNet o napredku s področja prioritetnih politik poklicnega in strokovnega izobraževanja. Okoliščine, kot so globalizacija, migracije, sektorske spremembe, tehnološki napredek, vplivajo na trg dela, posledično pa na oblikovanje politik na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. V tej luči so bila predstavljena področja pravičnosti in socialne vključenosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, vseživljenjskega učenja, kakovosti, socialnega partnerstva, mobilnosti in statistike iz področja poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Cilj je bil tudi sprožiti strokovne razprave o možnostih in ukrepih ter oblikovanje zaključkov, priporočil in izzivov poklicnega in strokovnega izobraževanja po letu 2010. Ciljna skupina posveta so bili vodstveni in vodilni delavci, organizatorji izobraževanja, ravnatelji, svetovalni delavci, predvsem pa oblikovalci politik na nacionalni kot tudi lokalni ravni, ki kreativno in ustvarjalno sodelujejo pri udejanjanju in sooblikovanju politik.

V razpravi smo še posebej želeli tehtati argumente in rešitve, oziroma definirati vprašanja, pomisleke, ki obstajajo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in so že aktualna, bodo pa še posebej aktualna v prihodnosti. Na posvetu je bilo okrog 70 udeležencev. Za ReferNet Slovenija je bil to prvi posvet o politikah s področja poklicnega izobraževanja. Ko bodo oblikovalci politik o tem obveščeni in ko bodo zamisli zorele, bomo s podobnimi posveti nadaljevali.