Novica

12.9.2007

Nove publikacije

Tudi v poletnih mesecih smo bili aktivni.

V poletnih mesecij smo izdali nove publikacije:

  • Priporočila šolam za izvajanje samoevalvacije, Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju
  • Priprava izvedbenega kurikula, Dva primera dobre prakse
  • CPI pri razvoju skupnega evropskega prostora za poklicno izobraževanje
  • Ostani v šoli
  • Načrt ocenjevanja znanja
  • Uvajanje podjetništva v programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 
  • Drugo poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraževalnega programa Avtoserviser

Dodatne informacije lahko dobite pri Danuši Škapin (01/586 42 10).