O CPI

Dobrodošli na spletnih straneh Centra RS za poklicno izobraževanje - osrednje slovenske inštitucije za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.  

Svet, v katerem živimo, se nenehno spreminja. Soočanje z evropskim trgom dela in izobraževalnim prostorom postavlja pred poklicno in strokovno izobraževanje nove izzive:

  • povečanje fleksibilnosti,
  • dvig kakovosti in
  • krepitev socialnega partnerstva.   

Center s svojim številnimi aktivnostmi udejanja nove cilje. Pri delu nas vodijo temeljna načela nadaljnjega razvoja in kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja:

  • temeljna poklicna usposobljenost z možnostjo njene nadgradnje za vsakega državljana Slovenije,
  • povezovanje izobraževanja in trga dela,   
  • zaposljivost ,
  • vseživljenjsko učenje in
  • enake možnosti ne glede na spol ali druge danosti.

V okviru Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje deluje tudi:

Center je tudi nacionalni predstavnik za Euroskills.

Vabimo vas, da pobrskate po spletnih straneh, se seznanite z našim delom in prispevate svoje predloge in ideje.

Pripravili smo publikacijo s predstavitvijo Centra v slovenskem in angleškem jeziku.