Knjižnica

Knjižnica CPI je strokovna knjižnica, ki je bila do nedavnega knjižnica zaprtega tipa. Z vključitvijo v vzajemni katalogslovenskih knjižnic COBISS,  pa smo vrata odprli tudi za javnost.

Knjižni fond vsebuje obširno gradivo s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ocenjevanja, izobraževanja učiteljev, zaposlovanja ipd.

Knjižnica  podpira potrebe zaposlenih pri raziskovalni dejavnosti, omogočena pa je tudi medknjižnična izposoja. 

 

Delovni čas

  • za  zaposlene: vsak dan od 8 – 16
  • za zunanje uporabnike: po dogovoru

 

Kontaktna oseba

Metka Šlander

Tel: 01/5864 207

Email: meta.slander@cpi.si