Kontaktni podatki zaposlenih

Ime in priimek:

Področje dela:

e-pošta:

Telefon (01):

Andrejčič, Marjana, ekon. teh., področna referentka

projekti MIZŠ ESS

marjana.andrejcic@cpi.si 

5864 248

Bauman, Barbara, univ. dipl. ped., višja svetovalka področja II

spremljanje uvajanja izobraževalnih programov

barbara.bauman@cpi.si  

5864 216

Belasič, Ivana , univ. dipl.etnolog in kult. antropol., višja svetovalka področja III

projekti ESS MIZŠ

ivana.belasic@cpi.si

5864 252

Cvjetičanin, Daša, univ. dipl. soc. kult. in novinarka., višja svetovalka področja III

projekt ESS MDDSZ

Dasa.cvjeticanin@cpi.si

5864 244

mag. Češarek, Metod, višji svetovalec področja I

strojništvo, metalurgija ter promet in zveze,  zdravstvo, kozmetika

metod.cesarek@cpi.si  

5864 254

Čop, Jelka, univ. dipl. inž., višja svetovalka področja I

živilstvo in veterina, koordinacija Mape učnih dosežkov

jelka.cop@cpi.si  

5864 213

Čuk, David, hišnik

hišnik

david.cuk@cpi.si


mag. Damjan, Janez, direktor

direktor

janez.damjan@cpi.si

5864 217

Drofenik, Klement, univ. dip. ped., višji svetovalec področja I

poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije

klement.drofenik@cpi.si

5864 206

Fabjan, Vesna, ekon.-komerc. teh., področna referentka

projekti MIZŠ ESS

vesna.fabjan@cpi.si

5864 203

mag. Gartner, Majda, višja svetovalka področja III

projekti Erasmus + in ESS

majda.gartner@cpi.si

5864 239

Gošnak, Sara, univ. dipl. umet. zgod., višja svetovalka področja III

projekti ESS MIZŠ

Sara.Gosnak@cpi.si

5864 231

Grašič, Saša, univ. dipl. psih., višja svetovalka področja I

usposabljanje učiteljev, zagotavljanje kakovosti

sasa.grasic@cpi.si

5864 226

Gubenšek, Maja, univ. dipl. soc., kadrovik VII/2

služba za splošne in kadrovske zadeve

maja.gubensek@cpi.si

5864 229

Hajsek, Damjan, inž. elekt., sistemski administrator

IKT sistemska podpora

 

5864 267

Hergan, Mateja, univ. dipl. filozof, višja svetovalka področja III

projekti MIZŠ ESS

mateja.hergan@cpi.si

5864 223

Hribar, Urška, univ. dipl. inž. graf. teh., višja svetovalka področja III

projekti MIZŠ ESS

urska.hribar@cpi.si

5864 278

Jakačić, Vedran, prof. razrednega pouka, višji svetovalec področja III

projekt Erasmus + IMPROVET in STAIRS

vedran.jakacic@cpi.si

5864 241

Jensterle, Nejc, mag. filozofije, višji svetovalec področja III

projekt Nacionalna koordinacijska točka za EOK

nejc.jensterle@cpi.si

5864 234

Kavnik, Katja, univ. dipl. ped., višja svetovalka področja III

projekti ESS MIZŠ

katja.kavnik@cpi.si

5864 277

Klančnik, Boris, mag. prof. andragogike, višji svetovalec področja I

razvoj strokovnih podlag za praktično izobraževanje, gostinstvo, turizem, frizerstvo, predšolska vzgoja

boris.klancnik@cpi.si

5864 212

mag. Klarič, Tina, višja svetovalka področja I

spremljanje uvajanja izobraževalnih programov

tina.klaric@cpi.si  

5864 245

Knavs, Simona, univ. dipl. ped. in prof. teol., višja svetovalka področja III

projekti MIZŠ ESS

simona.knavs@cpi.si

5864 208

Košorok, Boštjan, univ. dipl. ped., višji svetovalec področja II

poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije

bostjan.kosorok@cpi.si

5864 269

Kuder , Simona, univ. dipl. politolog, višji svetovalka področja II

poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije

simona.kuder@cpi.si

5864 279

Kunčič Krapež, Barbara, univ. dipl. soc., višja svetovalka področja I

poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije, povezovanje neformalnega in formalnega izobraževanja

barbara.kuncic@cpi.si  

5864 253

Kuraja, Suzana, ekon. teh., področni referent

glavna pisarna CPI in administrativna pomoč Središču za povezovanje izobraževanja in trga dela

suzana.kuraja@cpi.si

5864 263

Leban, Igor, univ. dipl. inž., višji svetovalec področja I

lesarstvo, tapetništvo, gradbeništvo, geodezija in varstvo okolja; vodenje in koordinacija srečanj in tekmovanj dijakov

igor.leban@cpi.si  

5864 224

mag. Logar, Tanja, višja svetovalka področja I

nacionalno informacijsko središče

tanja.logar@cpi.si

5864 268

Majkus, Davorin, univ. dipl. inž., višji svetovalec področja I

elektrotehnika, mehatronika, računalništvo, koordinacija dela študijskih skupin

davorin.majkus@cpi.si

5864 209

Mali, Darko, univ. dipl. teol., področni podsekretar

vodenje središča - ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, samoevalvacija šol

darko.mali@cpi.si

5864 218

Marentič, Urška, prof., področna podsekretarka

namestnica direktorja, vodenje središča - poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije, certifikatni sistem, slovensko ogrodje kvalifikacij

urska.marentic@cpi.si

5864 249

Mrzel, Tina, univ. dipl. ekon., višja svetovalka področja II

koordinatorka ESS projektov

tina.mrzel@cpi.si

5864 242

Mustar, Nika, univ. dipl. soc., višja svetovalka področja II

poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije

nika.mustar@cpi.si

5864 244

Navse, Vida, dipl. upr. org., poslovna sekretarka VII/1

tajništvo direktorja, odnosi z javnostmi

vida.navse@cpi.si  

5864 217

Novakovič, Ljubica, ekon. teh., računovodja VII/2

računovodstvo

ljubica.novakovic@cpi.si  

5864 221

Patafta, Tatjana, univ. dipl. inž., višjasvetovalka področja II

tekstil, usnjarstvo, oblikovanje in fotografija, koordinacija gradiv za SSPSI

tatjana.patafta@cpi.si  

5864 246

Pogačnik Nose, Špela, univ. dipl. antrop. in soc., višja svetovalka področja III

vodenje projekta Europass

spela.pogacnik@cpi.si

5864 227

Prosen Šprajc, Polona, univ.dipl. politolog, višja svetovalka področja III

projekti Erasmus +: S-HVET  in YIT

polona.prosen.sprajc@cpi.si

5864 205

mag. Ravbar, Jana, višja svetovalka področja I

ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost, podjetnost in samoiniciativnost

jana.ravbar@cpi.si  

5864 252

Rus , Diana, ekon. teh., področni referent

računovodstvo

diana.rus@cpi.si

5864 230

Sladojević, Aleksandar, mag. posl. ved, višji svetovalec področja III

projektna pisarna ESS MDDSZ

aleksandar.sladojevic@cpi.si

5864 225

Stopar, Majda, dipl. inž. kmet. – agronomija, višja svetovalka področja II

poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije

majda.stopar@cpi.si

5864 258

Stopinšek Soroszy, Janja, gimnazijski maturant, področni referent

projekt Europass

janja.stopinsek.soroszy@cpi.si

5864 237

Suhadolnik, Vera, univ.dipl.ped., višja svetovalka področja III

projekt ESS MDDSZ

vera.suhadolnik@cpi.si

5864 240

Šibanc, Marija, univ. dipl. inž., višja svetovalka področja I

strojništvo in rudarstvo, metalurgija

marija.sibanc@cpi.si  

5864 215

Škapin, Danuša, prof., višja svetovalka področja II

učna-didaktična gradiva in publicistična dejavnost

danusa.skapin@cpi.si

5864 210

Šlander, Metka, prof., bibliotekar, višja svetovalka področja II

Nacionalni observatorij - sodelovanje s CEDEFOP, knjižnična dejavnost

meta.slander@cpi.si  

5864 207 

mag. Štarkl, Darja, višja svetovalka področja I

poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije

darja.starkl@cpi.si  

5864 228

Šuligoj, Jure, univ. dipl. inž. gozd., višji svetovalec področja III

koordinator projektov VŽU in Erasmus+

jure.suligoj@cpi.si

5864 265

dr. Turičnik, Alenka, višja svetovalka področja I

kemija, gumarstvo, steklarstvo in optika, tiskarstvo in papirništvo, farmacija

alenka.turicnik@cpi.si

5864 214

Urh, Valter, mag. dediščinskega turizma, višji svetovalec področja III

projekti ESS MIZŠ

valter.urh@cpi.si

5864 255

mag. Velkov Rozman, Barbara, višja svetovalka področja II

poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije

barbara.velkov@cpi.si  

5864 270

Vidmar, Tanja, ekonom. teh., področni referent

glavna pisarna CPI

tanja.vidmar@cpi.si

5864 201

Vuk, Andreja, univ.dipl. ped., višja svetovalka področja III

projekti Erasmus +: BEQUAL.app  in WellTo

andreja.vuk@cpi.si


5864 236

Zaveršnik, Judita, ekon.-komerc. tehnik, področni referent

projektna pisarna ESS MDDSZ

judita.zaversnik@cpi.si

5864 232

Žnidarič, Helena, univ. dipl. inž., področna podsekretarka

vodenje središča,
strokovna področja: kmetijstvo, hortikultura, naravovarstvo in gozdarstvo
koordinacija višjega strokovnega izobraževanja

helena.znidaric@cpi.si   

5864 238

Žveglič, Mihaela, univ. dipl. zgod. in filozof., višja svetovalka področja III

projekti ESS MIZŠ

mihaela.zveglic@cpi.si

5864 235