Osebna izkaznica

Podjetje: Center RS za poklicno izobraževanje

Skrajšano: CPI

Sedež:
Kajuhova 32 U, Ljubljana

Ustanovitelji:

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Gospodarska zbornica Slovenije
  • Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Pooblaščena oseba: mag. Janez Damjan, diektor

Telefon:
01/58-64-200
Fax: 01/54-22-045
E-pošta: info@cpi.si 

Matična številka:
5910668
Davčna številka: SI44648537
Št. registrskega vložka: 1/26725/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Podračun pri UJP: 01100-6030633011 (Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana)
IBAN: SI56011006030633011
SWIFT: BSLJSI2X

Smo javni zavod, ki s svojim poslanstvom in vizijo ter pod sloganom »Gremo v prihodnost« delujemo organizacijsko povezano.