Svet Centra

mandatno obdobje 2017-2021

  • g. Aleš Ojsteršek, predsednik – zastopa MIZŠ
  • ga. Nataša Hafner Vojčić – zastopa MIZŠ
  • g. Mitja Bobnar – zastopa MDDSZ
  • mag. Klemen Gruden – zastopa MDDSZ
  • ga. Barbara Krajnc – zastopa GZS
  • g. Branko Meh – zastopa OZS
  • g. Igor Leban – zastopa CPI


Strokovni svet

Trenutno ni imenovan.