Svet Centra

mandatno obdobje 2013-2017

  • g. Aleš Ojsteršek, predsednik – zastopa MIZŠ
  • ga. Nataša Hafner Vojčič – zastopa MIZŠ
  • mag. Jurij Snoj – zastopa MDDSZ
  • ga. Irena Kuntarič Hribar – zastopa MDDSZ
  • ga. Barbara Krajnc – zastopa GZS
  • g. Simon Slokan – zastopa OZS
  • mag. Darja Štarkl – zastopa CPI


Strokovni svet

Trenutno ni imenovan.