Izobraževalni programi

Na področju oblikovanja se izobražuje v srednjem strokovnem izobraževanju, po prenovljenem izobraževalnem programu Tehnik oblikovanja. Prva generacija po novem programu, je z le-tem začela v šolskem letu 2006/07, ovrednoten s kreditnimi točkami pa v letu 2011/12. Ta program pokriva naslednje poklicne standarde: grafičnega oblikovalca/grafično oblikovalko, oblikovalca/oblikovalko uporabnih predmetov in modnega oblikovalca/modno oblikovalko.

Prenovljen je bil po novih Izhodiščih za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja.

Cilj je bil posodobiti programe, jih čim bolj prilagoditi potrebam trga in narediti bolj privlačne. V program je vključen odprti kurikul, večja povezanost strokovno teoretičnih znanj s praktičnimi znanji in večja povezanost z gospodarstvom.

Na področju srednjega strokovnega izobraževanja za področju fotografije je prenovljen izobraževalni program Fotografski tehnik. Ta program je bil sprejet na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje v juniju 2008. Vanj se je vpisala prva generacija v šolskem letu 2009/10 in se sedaj izvaja tretje leto.

Za izobraževanje na področju oblikovanja in fotografije sta naslednja dva izobraževalna programa:  


Stopnja izobraževanja
Izobraževalni programi
Naziv pridobljene izobrazbe

Srednje strokovno izobraževanje

Tehnik oblikovanja

Fotografski tehnik

Tehnik/tehtnica oblikovanja

Fotografki tehnik/fotografska tehnica