Poklicni standardi

Poklicni standard je povezovalni člen sistema poklicnega izobraževanja in sistema certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Poklicne standarde pripravljamo na osnovi pobude, ki jih pripravijo zainteresirane pravne osebe. Razvoj poklicnega standarda je zahteven projekt, v katerega so vključeni številni partnerji: organizacije delodajalcev in delojemalcev, pristojna ministrstva, šole. Upoštevati je potrebno nacionalne in sektorske razvojne dokumente, podatke Zavoda RS za zaposlovanje in Statističnega urada RS ter zglede iz držav EU.

Poklicni standard je dokument z naslednjimi elementi:

  • ime in koda poklica,
  • raven zahtevnosti,
  • poklicne kompetencein
  • opisa poklicnega standarda, ki vsebuje: področja dela,
    ključna dela, znanje in spretnosti.

 

Oseba za stike:
Urška Marentič