Kvalifikacijska struktura

Klasifikacijska struktura je namenjena preglednemu prikazovanju dokumentov, ki so pripravljeni in veljavni v okviru enega strokovnega področja.

Podatkovno bazo si lahko ogledate tukaj.