Poklicno-tehniško izobraževanje

Avtoservisni tehnik

Katalogi znanja:

Izpitni katalog

Ekonomski tehnik

Katalogi znanj:


Elektrotehnik (začetek izvajanja programa s š. l. 2020/2021)

Katalogi znanj:


Elektrotehnik

Katalogi znanj:

Gastronomija

Katalogi znanj:

Geotehnik

Katalogi znanj:

Gradbeni tehnik

Katalogi znanj:


Grafični tehnik (začetek izvajanja programa s š. l. 2016/2017)

Katalogi znanj:


Grafični tehnik (GLU, GJM) (začetek izvajanja programa s š. l. 2016/2017)

Katalogi znanj:

Grafični tehnik

Katalogi znanj:

Hortikulturni tehnik

Katalogi znanja:

Kmetijsko-podjetniški tehnik

Katalogi znanja:

Lesarski tehnik

Katalogi znanj:

Logistični tehnik

Katalogi znanj:

Strojni tehnik

Katalogi znanj:

Tehnik mehatronike

Katalogi znanj:

Tehnik računalništva

Katalogi znanj:

Tehnik računalništva (začetek izvajanja programa s š. l. 2018/2019)

Katalogi znanj:

Tehnik steklarstva

Katalogi znanj:

Tehnik varovanja

(Od šol. leta 2014/2015 dalje)

Katalogi znanja:

Tehnik varovanja

(Začetek izvajanja do vključno šol. leta 2013/14)

Katalogi znanj:

Ustvarjalec modnih oblačil

Katalogi zananj:

Zdravstvena nega (Začetek izvajanja programa s šol. letom 2020/2021)

Katalogi znanja

Zdravstvena nega

Katalogi znanj:

Živilsko prehranski tehnik

Katalogi znanj: