Ponudba usposabljanja


AKTUALNO

Enodnevni seminar v okviru kataloga KATIS v šolskem letu 2015/16
ZAKLJUČEVANJE IZOBRAŽEVANJA V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU ZA DIJAKE S POSEBNIMI POTREBAMI

KDAJ: enkrat do konca šolskega leta 2015/16 (prijave do 30. 5. 2016)
KJE: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, Ljubljana
CILJ SEMINARJA: je pridobitev znanj za prilagajanje zaključnega izpita in poklicne mature dijakom s posebnimi potrebami.
KDO: Seminar je namenjen učiteljem, ki poučujejo strokovne module v izobraževalnih programih za pridobitev nižje in srednje poklicne izobrazbe, iz katerih kandidati izkazujejo znanje na zaključnem izpitu in učiteljem strokovnih modulov v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (srednje strokovno izobraževanje, poklicno – tehniško izobraževanje in poklicni tečaj), iz katerih kandidati izkazujejo znanje na izpitu iz drugega in četrtega predmeta poklicne mature tistih oddelkov oziroma programov v tistih šolah, kjer imajo integrirane dijake s posebnimi potrebami oziroma dijake z odločbami.
KAKO: Pozor! Z letošnjim letom je uveden nov postopek prijave in odjave. Prijavite se preko spletne aplikacije kataloga KATIS (https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx).
Udeleženec po oddaji evalvacije seminarja pridobi potrdilo vredno 0,5 točke.
Za informacije glede seminarja smo vam na voljo: tatjana.patafta@cpi.si, tel.: 01 5864 246.
Za informacije glede spletne aplikacije KATIS, sta na njihovi spletni strani kot kontaktni osebi navedeni: Vida Trilar, (01)400 52 33, katis.mizs@gov.si in Nataša Miklič, (01)400 53 27, katis.mizs@gov.si


Enodnevni seminar v okviru kataloga KATIS v šolskem letu 2015/16
OSNOVE ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

KDAJ: četrtek, 24. marca 2016, med 9.00 in 15.30 uro
KJE: Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, Ljubljana
KAJ: Na seminarju bomo pregledali osnove zagotavljanja kakovosti kot metodološkega pristopa, spregovorili o nacionalnih in evropskih smernicah in zakonodajnih določilih, podali informacijo o razvojnih smereh na tem področju. Posebej bomo spregovorili o poročilu o kakovosti in samoevalvaciji ter z vami podelili gradiva, ki so vam lahko v pomoč pri vašem delu. Kot najpomembneje izmenjali si bomo praktične izkušnje!
KDO: Seminar je namenjen strokovnim sodelavcem, ki se prvič srečujete s področjem ali pa želite obnoviti svoje poznavanje področja in se pogovoriti o izkušnjah. Pripravljamo ga Simona Črep (ŠC Celje), Barbara Bauman in Simona Knavs (obe CPI).
KAKO: Pozor! Z letošnjim letom je uveden nov postopek prijave in odjave. Prijavite se preko spletne aplikacije kataloga KATIS (https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx). Prijavo in odjavo posameznega udeleženca iz VIZ, če je VIZ tudi plačnik kotizacije, mora namreč v aplikaciji KATIS potrditi ravnatelj/ica, ki je v ta namen prejel/a ustrezna navodila s strani MIZS. Na spletni strani kataloga imate na voljo tudi video posnetek z opisom postopka prijave. Kotizacija za naš seminar je ne glede na način prijave in plačnika enaka (12,50 €). Udeleženec po oddaji evalvacije seminarja pridobi potrdilo vredno 0,5 točke.
Za informacije glede seminarja smo vam na voljo: simona.knavs@cpi.si, tel.: 01 5864 208.
Za informacije glede spletne aplikacije KATIS, sta na njihovi spletni strani kot kontaktni osebi navedeni: Vida Trilar, (01)400 52 33, katis.mizs@gov.si in Nataša Miklič, (01)400 53 27, katis.mizs@gov.si.

Vabljeni!Programi usposabljanja so objavljeni tudi v katalogu Ministrstva za šolstvo,znanost in šport (KATIS): https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx, kjer si lahko ogledate še ponudbo drugih izvajalcev.

Ponudba usposabljanja Centra RS za poklicno izobraževanje, ki je objavljena v obeh katalogih, se dopolnjuje z usposabljanji v Mreži študijskih skupin.


Arhiv katalogov usposabljanja