Ponudba usposabljanja

Izbirate lahko med naslednjimi sklopi usposabljanja:

  • usposabljanja na strokovnem področju, ki so razvrščena po posameznih strokovnih področjih poklicnega in strokovnega izobraževanja;
  • usposabljanja za vlogo učitelja;
  • usposabljanja za svetovalce v postopku priznavanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK);
  • konference;
  • druga usposabljanja.

Usposabljanja se izvajajo v sklopu programov, objavljenih v katalogu Ministrstva za šolstvo in šport http://lim1.mss.edus.si/katis/default.aspx, prek mreže študijskih skupin, prek projektov Evropskega socialnega sklada, mreže TTnet itd.