Ponudba usposabljanja


AKTUALNO

Dvodnevno usposabljanje v okviru kataloga KATIS v šolskem letu 2016/17
TAPKANJE ZA PREPREČEVANJE IZGORELOSTI UČITELJEV IN V PODPORO UČEČIM SE V STISKI (METODA EFT)

KDAJ: Petek, 21. oktobra 2016 (1. dan) in petek, 18. novembra 2016 (2. dan), med 9.00 in 17.30 uro.
KJE: CMEPIUS, Ob železnici 30a, Ljubljana, sejna soba v pritličju.
KAJ: Na usposabljanju vam bomo predstavili eno najbolj učinkovitih in preprostih metod pri obvladovanju s pedagoškim delom povezanega stresa. Usposabljanje je zelo praktično naravnano, pridobljeno znanje boste lahko takoj uporabili pri svojem delu. Več informacij o metodi EFT in brezplačen v slovenščino preveden EFT priročnik najdete na spletni strani: www.eft-slovenija.si.
KDO: Usposabljanje je namenjeno vsem strokovnim delavcem v šolstvu, vodili ga bosta Pika Rajnar, certificirana AAMET predavateljica in Berta Rebol, EFT izvajalka 2. stopnje po predmetniku AAMET in prof. razrednega pouka, mentor.
KAKO: Pozor! Z lanskim letom je bil uveden nov postopek prijave in odjave. Prijavite se preko spletne aplikacije kataloga KATIS (https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx). Prijavo in odjavo posameznega udeleženca iz VIZ, če je VIZ tudi plačnik kotizacije, mora namreč v aplikaciji KATIS potrditi ravnatelj/ica, ki je v ta namen prejel/a ustrezna navodila s strani MIZS. Na spletni strani kataloga imate na voljo tudi video posnetek z opisom postopka prijave. Kotizacija za naš seminar je ne glede na način prijave in plačnika enaka (31,73 €). Udeleženec z opravljenimi obveznostmi pridobi potrdilo vredno 1 točko.
Za informacije glede usposabljanja smo vam na voljo: simona.knavs@cpi.si, tel.: 01 5864 208.
Za informacije glede spletne aplikacije KATIS, sta na njihovi spletni strani kot kontaktni osebi navedeni: Vida Trilar, 01 400 52 33, katis.mizs@gov.si in Nataša Miklič, 01 400 53 27, katis.mizs@gov.si.


DISEMINACIJSKI SEMINAR PROJEKTA ESQA

Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) je kot partner v projektu ESQA organiziral Diseminacijski seminar na področju zagotavljanja in razvoja kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI). Dogodek je bil 13. maja 2016, namenjen pa je bil strokovni javnosti, ki deluje na področju zagotavljanja in razvoja kakovosti PSI.


Uvodoma je direktor CPI predstavil sistemski okvir zagotavljanja kakovosti in vlogo CPI pri kreiranju politik na tem področju. Zatem so bile predstavljene evropske usmeritve na področju zagotavljanja kakovosti v PSI, sledila je predstavitev nacionalnega okvirja zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Pred zaključkom plenarnega dela seminarja pa so bili predstavljeni še rezultati projekta ESQA, s posebnim poudarkom na nacionalnem in primerjalnim poročilom ter katalogu dobrih praks.


Sledile so predstavitve dobrih praks, tako tujih kot domačih. Predstavitve so potekale v treh tematsko ločenih skupinah, kjer so se po predstavljenih primerih dobrih praks razvile diskusije in izmenjave informacij med udeleženci.


GRADIVA:

Plenarni del:

1.    Uvodne besede
2.    Evropske usmeritve na področju zagotavljanja kakovosti PSI
3.    Nacionalni okvir zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju
4.    Predstavitev rezultatov projekta ESQA

Primeri dobrih praks:

SKUPINA 1: Vzpostavljanje kulture samoevalvacije in zagotavljanja kakovosti na šoli
5.    QUAL 4T: razvoj kulture kakovosti na Westminster Kingsway College-u
6.    EPOS – elektronsko podprta samoevalvacija
7.    Opolnomočenje šole za implementacijo učenja, ki je usmerjeno na dijaka

SKUPINA 2: Sistemi vodenja kakovosti na ravni šole
8.    Vodenje kakovosti na Swindon College-u
9.    Sistem zagotavljanja kakovosti na BC Naklo

SKUPINA 3: Zagotavljanje in razvoj kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, odprtega kurikula in sodelovanja z delodajalci
10.    Zagotavljanje kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, ki poteka v podjetju
11.    Razvoj kakovosti učenja in poučevanja na delovnem mestu v podjetju
12.    Zagotavljanje in razvoj kakovosti odprtega kurikula ter sodelovanja z delodajalci

Povzetki
13.    Povzetki delavnic
14.    ESQA Novičnik
15.    Mnenja udeležencev o dogodku


Enodnevni seminar v okviru kataloga KATIS v šolskem letu 2015/16
ZAKLJUČEVANJE IZOBRAŽEVANJA V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU ZA DIJAKE S POSEBNIMI POTREBAMI

KDAJ: enkrat do konca šolskega leta 2015/16 (prijave do 30. 5. 2016)
KJE: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, Ljubljana
CILJ SEMINARJA: je pridobitev znanj za prilagajanje zaključnega izpita in poklicne mature dijakom s posebnimi potrebami.
KDO: Seminar je namenjen učiteljem, ki poučujejo strokovne module v izobraževalnih programih za pridobitev nižje in srednje poklicne izobrazbe, iz katerih kandidati izkazujejo znanje na zaključnem izpitu in učiteljem strokovnih modulov v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (srednje strokovno izobraževanje, poklicno – tehniško izobraževanje in poklicni tečaj), iz katerih kandidati izkazujejo znanje na izpitu iz drugega in četrtega predmeta poklicne mature tistih oddelkov oziroma programov v tistih šolah, kjer imajo integrirane dijake s posebnimi potrebami oziroma dijake z odločbami.
KAKO: Pozor! Z letošnjim letom je uveden nov postopek prijave in odjave. Prijavite se preko spletne aplikacije kataloga KATIS (https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx).
Udeleženec po oddaji evalvacije seminarja pridobi potrdilo vredno 0,5 točke.
Za informacije glede seminarja smo vam na voljo: tatjana.patafta@cpi.si, tel.: 01 5864 246.
Za informacije glede spletne aplikacije KATIS, sta na njihovi spletni strani kot kontaktni osebi navedeni: Vida Trilar, (01)400 52 33, katis.mizs@gov.si in Nataša Miklič, (01)400 53 27, katis.mizs@gov.si


Enodnevni seminar v okviru kataloga KATIS v šolskem letu 2015/16
OSNOVE ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

KDAJ: četrtek, 24. marca 2016, med 9.00 in 15.30 uro
KJE: Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, Ljubljana
KAJ: Na seminarju bomo pregledali osnove zagotavljanja kakovosti kot metodološkega pristopa, spregovorili o nacionalnih in evropskih smernicah in zakonodajnih določilih, podali informacijo o razvojnih smereh na tem področju. Posebej bomo spregovorili o poročilu o kakovosti in samoevalvaciji ter z vami podelili gradiva, ki so vam lahko v pomoč pri vašem delu. Kot najpomembneje izmenjali si bomo praktične izkušnje!
KDO: Seminar je namenjen strokovnim sodelavcem, ki se prvič srečujete s področjem ali pa želite obnoviti svoje poznavanje področja in se pogovoriti o izkušnjah. Pripravljamo ga Simona Črep (ŠC Celje), Barbara Bauman in Simona Knavs (obe CPI).
KAKO: Pozor! Z letošnjim letom je uveden nov postopek prijave in odjave. Prijavite se preko spletne aplikacije kataloga KATIS (https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx). Prijavo in odjavo posameznega udeleženca iz VIZ, če je VIZ tudi plačnik kotizacije, mora namreč v aplikaciji KATIS potrditi ravnatelj/ica, ki je v ta namen prejel/a ustrezna navodila s strani MIZS. Na spletni strani kataloga imate na voljo tudi video posnetek z opisom postopka prijave. Kotizacija za naš seminar je ne glede na način prijave in plačnika enaka (12,50 €). Udeleženec po oddaji evalvacije seminarja pridobi potrdilo vredno 0,5 točke.
Za informacije glede seminarja smo vam na voljo: simona.knavs@cpi.si, tel.: 01 5864 208.
Za informacije glede spletne aplikacije KATIS, sta na njihovi spletni strani kot kontaktni osebi navedeni: Vida Trilar, (01)400 52 33, katis.mizs@gov.si in Nataša Miklič, (01)400 53 27, katis.mizs@gov.si.

Vabljeni!Programi usposabljanja so objavljeni tudi v katalogu Ministrstva za šolstvo,znanost in šport (KATIS): https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx, kjer si lahko ogledate še ponudbo drugih izvajalcev.

Ponudba usposabljanja Centra RS za poklicno izobraževanje, ki je objavljena v obeh katalogih, se dopolnjuje z usposabljanji v Mreži študijskih skupin.


Arhiv katalogov usposabljanja

Save Save Save Save Save Save Save