Predšolska vzgoja

Sistem predšolske vzgoje je v Slovenijirelativno dobro urejen. Zagotovljena je primerna mreža javnih vrtcev, v katero si družba prizadeva vključiti čim več predšolskih otrok. Izobraževanje vzgojiteljic poteka na visokošolskem nivoju, pomočnice vzgojiteljic pa na srednješolskem nivoju. Delo lahko opravljajo v jasličnih oddelkih, v oddelkih vrtcev aliv drugih predšolskih oddelkih.

Po programu srednjega strokovnega izobraževanja Predšolska vzgoja si kandidati pridobijo strokovni naziv vzgojitelj/ica predšolskih otrok in so usposobljeni za delo pomočnika/ice vzgojiteljice v vrtcu. Strokovna znanja lahko nadgradijo na visoki strokovni ravni in si pridobijo naziv diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok.

Nov koncept predšolske vzgoje teži k pluralizaciji vzgoje predšolskih otrok, uveljavljanju otrokovih pravic ter njihovo sistematično vgrajevane v kurikulum in življenje v vrtcu. Vrtci se dokaj uspešno odzivajo na nove strokovne pobude in spremembe in skupaj z notranjimi rešitvami prispevajo k razvoju kakovosti dela.

Oseba za stike:
Boris Klančnik
Višji svetovalec področja I