Izobraževalni programi


Vrsta izobraževanja/št. let/št. kreditnih točk
Ime izobraževalnega programa
Naziv pridobljene izobrazbe

Srednje strokovno izobraževanje (SSI), 4 leta, 240 KT

Predšolska vzgoja

Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Poklicni tečaj  (PT), 1 leto, 60 KT

Predšolska vzgoja

 

Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/SPI/index.htm

Program je pripravljen na podlagi poklicnega standarda Pomočnik/pomočnica vzgojiteljice, ki ga lahko najdete na spletni strani http://www.nrpslo.org