Izobraževanje učiteljev

Seminarje za izpopolnjevanje učiteljev, ki so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport v  katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju KATISu, http://lim1.mss.edus.si/katis/default.aspx,  načrtujemo skupaj na srečanjih študijskih skupin  in so praviloma dobro obiskani.

K izvedbi seminarjev pritegnemo kot izvajalce ali tudi kot organizatorje:

  • strokovne institucije,
  • vrhunske strokovnjake s pomembnimi  referencami  
  • zunanje sodelavce
  • učitelje in vzgojiteljice  z večletnimi delovnimi izkušnjami

Ponudba programov v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je bogata. Vsak učitelj ima dovolj možnosti, da glede na lastni interes izbere vsaj še kakšen program za izpopolnjevanje metodično-didaktičnega znanja. Izobraževanje se organizira tudi za šolske kolektive.