Tekmovanja

Dogovor med šolami, ki izvajajo program Predšolska vzgoja je, da se vsako šolsko leto v oktobru srečajo v organizaciji ene izmed šol pod nazivom Vzgojiteljijada, kjer imajo mladi možnost medsebojnega spoznavanja in izmenjavanja izkušenj ter dosežkov na področju ustvarjalnega izražanja in športa. Prvo srečanje je organizirala šola v Ljubljani 2003, nato so organizacijo prevzemale vsako leto druge šole.

Vse srednje šole imajo svoje posebnosti, ki jih ločijo od povprečnih strokovnih pričakovanj. Izpostavimo lahko:

  • tesno sodelovanje z vrtci v lokalnem okolju in s šolami v zamejstvu,
  • sodelovanje v mednarodnih projektih (programi EU),
  • razvoj učnih gradiv za podporo izvajanju strokovnih modulov idr…