Učna gradiva

Za dijake so v Katalogu učbenikov za srednje šole pod rubriko Strokovni moduli in vsebinski sklopi objavljeni naslovi veljavnih, na Strokovnem svetu RS za poklicno izobraževanje sprejeti učbeniki https://soca1.mss.edus.si/Trubar/Javno/Default.aspx

B. Nemec, M.Krajnc
RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA, za modul Razvoj in učenje predšolskega otroka v programu Predšolska vzgoja, Grafenauer založba
letnik: vsi letniki    leto potrditve: 2011       
 
A. Retuznik Bozovičar, M. Krajnc

V KROGU ŽIVLJENJA, PEDAGOGIKA IN PEDAGOŠKI PROCESI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU, za modul Pedagogika in pedagoški procesi v predšolskem obdobju v programu Predšolska vzgoja , MODART
letnik: vsi letniki    leto potrditve: 2010       

Druga učna gradiva, ki so nastala v okviru Konzorcija Unisvet in so dragoceni učni pripomoček učiteljem in dijakom (priročnik za učitelje Matematika za otroke, učna gradiva za strokovni modul ustvarjalno izražanje, za učni sklop Ples, Glasba, instrument idr… najdete na spletnih straneh http://www.unisvet.si/index/index/activityId/82