Od 1. do 3. decembra 2016 v Gothenburgu na Švedskem poteka evropsko tekmovanje v poklicnih spretnostih EuroSkills 2016. Slovenijo  zastopa 10 tekmovalcev, v devetih poklicnih panogah: kamnoseštvu, pohištvenem mizarstvu, stavbnem mizarstvu, informatiki, cvetličarstvu, aranžerstvu, slikopleskarstvu, kuharstvu in strežbi.

 


Rok Verstovšek Tanšek

Mentorska šola: Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola

Mentor: Damjan Švara

Sodnik: Jernej Bortolato

 


Klemen Buh

Mentorska šola: Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesartsvo

Mentor: Anton Primožič

Sodnik: Andrej Otto

 


Nejc Zupančič

Mentorska šola: Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Mentor: Darko Brišar

Sodnik: Mihael Gorše 

 


Žan Črnivec

Mentorska šola: Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola

Mentor: Zoltan Sep, Marjan Čeh, Andreja Vehovec

Sodnik: Timotej Gruden

 

Klemen Pal

Mentorska šola: Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola

Mentor: Zoltan Sep, Marjan Čeh, Andreja Vehovec

Sodnik: Timotej Gruden

 


Katja Podjed

Mentorska šola: BC Naklo

Mentor: Sonja Jerič Štefe

Sodnik: Marjan Planinšek

 


Katarina Smuk

Mentorska šola: Srednja trgovska šola Ljubljana

Mentor: Ksenja Sajovic

Sodnik: Petra Pižmoht  

 


Tomaž Oder

Mentorska šola: Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Mentor: Gavrilo Manjević

Sodnik: Matjaž Majdič

 


Izidor Kržišnik

Mentorska šola: BIC Ljubljana

Mentor: Neli Selan

Sodnik: Marjeta Cevc

 


Rok Maržić

Mentorska šola: BIC Ljubljana

Mentor in sodnik: Boštjan Humski


 

Koncept

Euroskills je tekmovanje mladih med 18 in 25 let v poklicnih spretnostih. Od tekmovalcev se pričakuje, da že imajo razvite poklicne spretnosti, torej gre za tekmovalce, ki so že zaposleni oz. že imajo delovne izkušnje. Poudarek je na aplikativnih znanjih in v tem smislu so sestavljene tudi tekmovalne naloge.

Glavni cilj tekmovanja je promocija poklicev, ki so bodisi deficitarni, redki, ali imajo nižji družbeni ugled. Pobudo za EuroSkills, ki je privič potekal leta 2008, je prišla iz strani takratnega Evropskega komisarja za izobraževanje in kulturo Jana Figela.

Ideja EuroSkills,  tekmovanj je skladna z idejo WorldSkills tekmovanji, ki imajo po svetu že več kot 50 letno tradicijo. Slednje ima začetke v letu 1946, ko je v Španiji izredno primanjkovalo delavcev s poklicno izobrazbo. José Antonio Elola Olaso, takratni generalni direktor španske mladinske organizacije je uvidel, da je potrebno prepričati mlade, njihove starše, učitelje in bodoče delavce, da njihova bodočnost temelji na učinkovitem sistemu poklicnega izobraževanja. Tekmovanje v poklicnih spretnostih se je zdela najprimernejša oblika za dosego tega cilja: med mladimi bo izzvan tekmovalni duh, odrasli se bodo pogovarjali o tekmovanju, predstavljenih poklicih in rezultatih, obiskovalci pa bodo videli veliko različnih gospodarskih panog.

To enako idejo povzema tudi tekmovanje EuroSkills, saj je bilo organizirano prvič prav v času, ko v Evropi zaradi zmanjšanega vpisa mladih v programe poklicnega in strokovnega izobraževanja na trgu dela primanjkuje kadra s tako izobrazbo.

Organizacija

Pogoj za sodelovanje na EuroSkills tekmovanjih je članstvo v WSE (WorldSkills Eurpe). Vsaka država članica WSE ima uradnega in tehničnega delegata, le-ta pa prihajata iz organizacije (zavoda, društva, ipd.), ki ima podporo nacionalnega telesa (običajno ministrstva).

Slovenija je članica WSE postala le nekaj mesecev pred tekmovanjem EuroSkills leta 2008. Center RS za poklicno izobraževanje je za Slovenijo prevzel članstvo v tej organizaciji, uradni delegat Slovenije je direktor CPI Elido Bandelj, tehnični delegat Slovenije pa Miha Lovšin, CPI. Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za šolstvo in šport pa predstavlja nacionalno telo.

Olimpijada poklicev je sistem tekmovanj v poklicnih spretnostih na državni ravni, uspeh na teh tekmovanjih pa omogoča udeležbo na tekmovanju EuroSkills. Olimpijada poklicev se izvajajo le za tiste tekmovalne kategorije, ki se izvajajo na evropski (EUROKSILLS) in svetovni ravni (WORLDSKILLS). V letu 2014 je januarja na sejmu Informativa potekala Olimpijada poklicev v cvetličarstvu, informatiki in kamnoseštvu, do marca pa so se zvrstila še tekmovanja v lesarstvu, mehatroniki in aranžerstvu. Olimpijada poklicev v kuharstvu in strežbi je potekala že v letu 2013 v okviru tradicionalnega Gostinsko turističnega zbora.


Euroskills 2014

Euroskills 2012

Euroskills 2010

Euroskills 2008 


Kontakt:
mag. Miha Lovšin
Telefon: 015864220
E-pošta: miha.lovsin@cpi.si

SaveSaveSaveSaveSaveSave