Terminologija

Terminologija s področja vzgoje in izobraževanja je na slovenskem medmrežju dosegljiva na naslovu Izobraževalna terminologija, šolska zakonodaja in brezposelnost

Pojmovni slovar za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja dr. Janka Muršaka, slovar je povzetek nekaterih izrazov iz poklicnega izobraževanja in usposabljanja

EVROTERM – večjezična terminološka zbirka iz Evrokorpusa

Terminology of European education and training policy (A selection of 100 key terms, Multilingual glossary) je šestjezični CEDEFOP-ov terminološki slovar evropske politike izobraževanja in usposabljanja, za več evropskih jezikov pa je na naslovu: europass.cedefop.europa.eu/Glossary 

European training tesauer – ETT, CEDEFOP-ov pojmovnik zajema besedišče s področja izobraževanja in usposabljanja, in sicer: vseživljenjsko učenje, kakovost izobraževanja in usposabljanja, učitelji in mentorji, kvalifikacije, certificiranje zmožnosti, poklicno usmerjanje ... Izrazi so dostopni prek abecednega indeksa v angleščini in francoščini.

European Education Thesaurus – večjezični CEDEFOP-ov tezaver evropskega izobraževanja