Aktivnosti na Šolskem centru Krško - Sevnica


Šolski center Krško - Sevnica je sodeloval v raziskavi »Uresničevanje Pravilnika o šolskem redu ter vzgojni koncept v poklicnem in strokovnem izobraževanju«. Odzval se je tudi povabilu k nadaljnjemu sodelovanju v projektu. V uvodnem predavanju jeseni 2009 je prof. dr. Robi Kroflič predstavil pristope pri oblikovanju vzgojnega koncepta ter šoli predstavil rezultate raziskave, objavljene v monografiji »Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?«, s poudarkom na vzgojnih in disciplinskih posebnostih njihove šole (izročke, transkript in zvočni zapis predavanja najdete tukaj).  

V okviru sodelovanja med šolami in CPI glede pristopov k disciplinskim in vzgojnim vprašanjem je bil organiziran ogled monodrame Čefurji raus. Izhodišča vodene diskusije po predstavi najdete tukaj.

V šolskem letu 2009/2010 smo na šoli najprej identificirali temeljna vprašanja, na katera bi na šoli želeli dobiti odgovor. Pri nadaljnjem delu smo se osredotočili predvsem na šolska pravila ter na klimo na šoli. Oboje je namreč zelo pomembno pri reševanju vzgojno-disciplinskih težav. Na šoli so se seznanili s procesom nastajanja šolskih pravil, ki predpostavlja, da se v pripravo pravil aktivno vključijo vodstvo šole, celoten učiteljski kolektiv, podporne službe in dijaki, vključno z dijaško skupnostjo.