Aktivnosti na Srednji trgovski šoli Ljubljana


Srednja trgovska šola Ljubljana je sodelovala v raziskavi »Uresničevanje Pravilnika o šolskem redu ter vzgojni koncept v poklicnem in strokovnem izobraževanju«. Odzvala se je tudi povabilu k nadaljnjemu sodelovanju v projektu. V uvodnem predavanju jeseni 2009 je prof. dr. Robi Kroflič predstavil pristope pri oblikovanju vzgojnega koncepta ter rezultate raziskave, objavljene v monografiji »Ali poklicne in  strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?«, s poudarkom na vzgojnih in disciplinskih posebnostih njihove šole (izročke, transkript in zvočni zapis predavanja najdete tukaj).  

V šolskem letu 2009/2010 smo se na šoli lotili identificiranja temeljnih problemov, s katerimi bi se spoprijeli v nadaljevanju. Učiteljski zbor se je odločil za temo »Izboljšanje kakovosti pouka«, v okviru katere smo v prvi polovici šolskega leta izpeljali srečanja, na katerih smo predstavili avstralski model opazovanja pouka, namenjen izboljšanju kakovosti pouka. Učitelji so se odločili, da se osredotočijo na opazovanja pouka z namenom prepoznavanja pristopov, ki osmišljajo znanje dijakov. S pomočjo protokola (opazovalni list) so zapisovali opažanja pri izvedbi učne ure enega od svojih kolegov ter nato učno uro v paru reflektirali. V drugi polovici šolskega leta pa smo namenili največ časa načrtovanju projektnega tedna, kjer smo s pomočjo metodičnega modela izkustvenega učenja po sedmih korakih oblikovali načrt izvedbe projektnega tedna, katerega cilj je bil povezovanje vzgojnih in izobraževalnih ciljev.   

V šolskem letu 2010/2011 so na šoli izvedli načrtovan projektni teden, skupaj pa smo pripravili še evalvacijo projektnega tedna.