Aktivnosti na Tehniškem šolskem centru Nova Gorica


Tehniški šolski center Nova Gorica se je v projekt vključil v šolskem letu 2010/2011. Uvodoma je prof. dr. Robi Kroflič izvedel predavanje z naslovom »Odzivanje na kršitve hišnega reda in konflikte med dijaki«.

Na šoli smo oblikovali tim učiteljev, ki jih vzgojna tematika zanima in so bili pripravljeni reflektirati lastne vzgojne prakse ter temu nameniti čas, samoizobraževanje in aktivnosti pri pouku. S timom učiteljev smo se dogovorili za mesečna srečanja, na katerih smo obravnavali vzgojne situacije in kršitve šolskega reda, ki so jih zapisali s pomočjo »Protokola za zapis vzgojno-disciplinskih situacij«.

Na prvem srečanju smo timu predstavili gradivo »Na kratko o reševanju vzgojno-disciplinskih vprašanj na poklicnih in strokovnih šolah«. Temu je sledila refleksija vzgojnih situacij in kršitve šolskega reda, ki so jih učiteljice zabeležile v tekočem mesecu. Na srečanjih smo učiteljicam skušali predstaviti raznolikost vzgojnih strategij in potencialnih pozitivnih učinkov, ki jim sledijo.

V tekočem šolskem letu smo izvedli 4 srečanja, na katerih smo obravnavali 20 vzgojnih situacij, s katerimi so se učitelji soočali. Na zadnjem srečanju smo podrobneje obravnavali »induktivni pristop pri reševanju vzgojnih vprašanj«.


Obravnava induktivnega pristopa pri reševanju vzgojnih vprašanj je bila hkrati napoved dela za šolsko leto 2011/2012. Učiteljski tim bo s pomočjo »Protokola  za refleksijo pedagoške prakse« spremljal svoje delo. Na mesečnih srečanjih bomo s pomočjo prepleta teorije in zapisanih primerov spoznavali učinkovito razreševanje vzgojnih vprašanj.