Izboljšanje kakovosti pouka

V okviru področja »Izboljšanje kakovosti pouka« smo izpeljali srečanja, na katerih smo predstavili avstralski model opazovanja pouka, namenjen izboljšanju kakovosti pouka. Učitelji so se odločili, da se osredotočijo na opazovanja pouka z namenom prepoznavanja pristopov, ki osmišljajo znanje dijakov. S pomočjo posebnega protokola so zapisovali opažanja pri izvedbi učne ure enega od svojih kolegov ter nato učno uro v paru reflektirali.

Aktivnost »Izboljšanje kakovosti pouka« smo nadaljevali z načrtovanjem projektnega tedna, kjer smo s pomočjo metodičnega modela izkustvenega učenja po sedmih korakih oblikovali načrt izvedbe projektnega tedna, katerega cilj je bil povezovanje vzgojnih in izobraževalnih ciljev.