Izvedena predavanja

V okviru projektov, ki se na različne načine nanašajo na vzgojna in disciplinska vprašanja v srednjih poklicnih in strokovnih šolah, so bila na sodelujočih šolah izvedena predavanja prof. dr. Robi Kroflič.

Jeseni 2009 je prof. dr. Robi Kroflič izvedel uvodna predavanja na sodelujočih šolah – predstavil je pristope pri oblikovanju vzgojnega koncepta ter rezultate raziskave objavljene v monografiji »Ali poklicne in strokovne šole  potrebujejo vzgojni koncept?« s poudarkom na vzgojnih in disciplinskih posebnostih posamezne šole:


Spomladi in jeseni 2010 je bila za učitelje sodelujočih šol organizirana predstava Čefurji, raus!, po kateri je prof. dr. Robi Kroflič vodil razpravo. Izhodišča razprave.

Za zaključek aktivnosti v šolskem letu 2009/10 je prof. dr. Robi Kroflič na eni od šol izvedel predavanje z naslovom » Šolska pravila in motenje pouka«.

Kot uvod v usposabljanje tima učiteljev na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad v februarju 2010 je prof. dr. Robi Kroflič izvedel predavanje Induktivni pristop - osnova interkulturne vzgoje in podpora razvoju identitete.

Na Tehničnem šolskem centru Nova Gorica je prof. dr. Robi Kroflič izvedel predavanje Odzivanje na kršitve hišnega reda in konflikte med dijaki.

Jeseni 2011 je prof. dr. Robi Kroflič, glavni urednik in soavtor monografije Kazen v šoli? Izbrani pristopi k sankcioniranju prestopkov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja, predstavil monografijo na izbranih šolah in Centru RS za poklicno izobraževanje. V predavanjih je predstavil uporabnost, omejitve in nujne pogoje posameznih pristopov pri soočanju z vzgojno-disciplinskimi vprašanji.