Monodrama Čefurji raus! odpira nove poglede na življenje druge generacije priseljencev iz držav bivše Jugoslavije. Marko iz Fužin prikaže zgodbe o razbitih in nefunkcionalnih družinah, ki mladim rišejo pot in vplivajo na njihovo vpetost in sprejetost s strani večinske družbe. Skozi predstavo je skozi oči mladostnika, ki pooseblja stereotipe, na humoren način prikazan način življenja subkulture.

V srednjih strokovnih in poklicnih šolah se učitelji srečujejo s potomci priseljencev iz držav bivše Jugoslavije in z njihovo specifično subkulturo. Da bi dobili vpogled v njihove vrednote, mišljenje, pogled na svet … v njihovo drugačnost ter zgodbo, je CPI za učitelje srednjih in poklicnih šol, ki so sodelovale v projektu, organiziral ogled predstave Čefurji raus!. Po koncu ogleda je sledila vodena diskusija Kdo je čefur?, ki jo je vodil prof. dr. Robi Kroflič.