Odzivanje na kršitve šolskega reda in konflikte med dijaki


Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji in na Tehniškem šolskem centru Nova Gorica smo se v šolskem letu 2010/2011 podrobneje ukvarjali z odzivanjem na kršitve šolskega reda in konflikte med dijaki. Delo je potekalo v obliki mesečnih srečanj, na katerih smo reflektirali tekoče vzgojno-disciplinske situacije, ki so jih učitelji zapisali s pomočjo »Protokola za zapis vzgojno-disciplinskih situacij«. Učitelji so si pri zapisih in pri refleksiji svojega dela pomagali z gradivom »Na kratko o reševanju vzgojno-disciplinskih vprašanj na poklicnih in strokovnih šolah«.


Več o tem, kako je potekalo delo na šolah glede odzivanja na kršitve šolskega reda in konflikte med dijaki si lahko preberete na straneh: