Preventivne vzgojne dejavnosti


Ker ugotavljamo, da dijaki in dijakinje šolskih pravil ne jemljejo vedno kot smiselnih in jih ne upoštevajo, kot si želimo odrasli, je dobro del aktivnosti znotraj urejanja vzgojnih vprašanj in kršitev šolskega reda v srednjih poklicnih in strokovnih šolah usmeriti tudi v bolj preventivne dejavnosti. Poleg širokega spektra različnih možnosti, kako se odzvati na konflikte, moramo vzporedno krepiti tudi ostale ravni šolskega življenja. Pri tem izpostavljamo predvsem izpraševanja dvojega:

  • Občutek vključenosti/pripadnosti dijakov oz. iskanje odgovora na vprašanje dijaka: Kam in komu pripadam, če sploh?
  • Občutek smiselnosti dejavnosti, ki na šoli potekajo za dijaka oz. iskanje odgovora na vprašanje dijaka: Zakaj se mi splača pri tem (pri pouku, šoli ipd.) vztrajati?


V ta sklop lahko uvrstimo dejavnosti, ki so potekale na Srednji trgovski šoli Ljubljana in na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad-Ljubljana.