Srednje strokovno izobraževanje

Aranžerki tehnik

Katalogi znanj:

Ekonomski tehnik

Katalogi znanj:

Elektrotehnik

Katalogi znanj:

Farmacevtski tehnik

Katalogi znanja:

Fotografski tehnik

Katalogi znanja:

Gastronomija in turizem

Katalogi znanj:

Geodetski tehnik

Katalogi zananj:

Geotehnik

Katalogi znanj:

Gozdarski tehnik

Katalogi znanja:

Izpitni katalog

Gradbeni tehnik

Katalogi znanj:

Grafični tehnik (začetek izvajanja programa s š. l. 2015/2016)

Katalogi znanj:

Grafični tehnik (GLU, GJM) (začetek izvajanja programa s š. l. 2016/2017)

Katalogi znanj:

Grafični tehnik

Katalogi znanj:

Hortikulturni tehnik

Katalogi znanja:

Izpitni katalog

Kemijski tehnik

Katalogi znanj:

Kozmetični tehnik

Katalogi znanja:

Izpitni katalog

Kmetijsko-podjetniški tehnik

Katalogi znanja:

Izpitni katalog

Ladijski strojni tehnik

Katalogi znanja:

Logistični tehnik

Katalogi znanja:

Lesarski tehnik

Katalogi znanj:

Medijski tehnik

Katalogi znanj:

Metalurški tehnik

Katalogi znanj:

Naravovarstveni tehnik

Katalogi znanj:

Okoljevarstveni tehnik

Katalogi znanj:

Plovbni tehnik

Katalogi znanj:

Predšolska vzgoja

Katalogi znanj:

Strojni tehnik

Katalogi znanj:

Tehnik elektronskih komunikacij

Katalogi znanj:

Tehnik laboratorijske biomedicine

Katalogi znanja:

Tehnik mehatronike

Katalogi znanj:

Tehnik oblikovanja

Katalogi znanj:

Tehnik optik

Katalogi znanj:

Tehnik računalništva

Katalogi znanj:

Tehnik steklarstva

Katalogi znanj:

Tehnik varovanja

(Od šol. leta 2014/2015 dalje)

Katalogi znanja:

Tehnik varovanja

(Začetek izvajanja do vključno šol. leta 2013/14)

Katalogi znanja:

Ustvarjalec modnih oblačil

Katalogi znanja:

Izpitni katalog

Veterinarski tehnik

Katalogi znanj:

Zdravstvena nega (Uradni list RS št. 53/2008)
Zdravstvena nega (SI), (Uradni list RS št. 12/2017)

(zadnji vpis v program 1.9. 2018))

Katalogi znanja:

Zdravstvena nega (Uradni list RS št. 8/2019)

Zdravstvena nega (SI), (Uradni list RS št. 8/2019)

(pričetek izvajanja programa s šolskim letom 2019/2020)


Katalogi znanja:


Zobotehnik

Katalogi znanj:

Živilsko prehranski tehnik

Katalogi znanja:

Izpitni katalog