Učna gradiva

Potrjeni učbeniki:

  • B. Kovačič, A. Pihlar, ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA OČESA, za modul Zgradba in delovanje očesa v programu Tehnik optik, MODART
  • Z. Petelinšek, OPTIKA Z MERITVAMI 1, za modula Svetloba v optiki ter Optična stekla in izdelava očal v programu Tehnik optik, MODART
  • J. Bajc, M. Hribar, J. Pahor, OPTIKA Z MERITVAMI 2, za modul Optična stekla in izdelava očal v programu Tehnik optik, MODART
  • M. Hribar, J. Pahor, A. Hartman, OPTIKA Z MERITVAMI 3, za modul Svetloba v optiki v programu Tehnik optik, MODART

           
Podrobnejše informacije so na voljo v Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole
Posodobljene informacije o potrjenih učbenikih in učbenike lahko poiščete tudi v Izviru znanja, spletni knjižnici za poklicno in strokovno izobraževanje.