Strojništvo, metalurgija in rudarstvo

Vpis učencev v programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja je povezan z ekonomskim stanjem slovenskega gospodarstva in obrti. Zanimanje za tehniške poklice še vedno zmanjšuje možnost vpisa v gimnazijske programe in priznavanje V. stopnje splošne izobrazbe. Za izobraževanje po programih metalurgije se odloča zelo malo mladih, blago zmanjšanje vpisnih generacij je mogoče zaznati tudi v programih strojništva in geotehnike oziroma rudarstva, kar je zagotovo posledica tudi manjših vpisnih generacij v zadnjih letih. Takoa v strojništvu kot metalurgiji se potrebe po kadrih povečujejo in so za nekatere poklice že zelo očitne. Ugled in interes bi poklicem na tehniških področjih pomagalo vrniti tudi boljše vrednotenje oziroma plačilo dobrih strokovnjakov na trgu dela.

Oseba za stike:

Marija Šibanc,

Višja svetovalka področja