Izobraževanje učiteljev

Razpisane seminarje, ki so namenjeni izobraževanju učiteljev, si lahko ogledate v Katalogu stalnega strokovnega spopolnjevanja Centra RS za poklicno izobraževanje in katalogu izbranih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev za posamezno šolsko leto KATIS .

Poleg tega izvajamo tudi usposabljanja učiteljev v študijskih skupinah (izobraževanje v mrežah CPI). To so predvsem strokovna usposabljanja s sodobno tematiko: sodobna tehnologija, novosti pri uvajanju programov, povezovanje strokovnih vsebin, zaključevanje v izobraževanju, strokovne ekskurzije itd.