Spletne učilnice

Spletne učilnice so namenjene izmenjavi mnenj, povezovanju ter izobraževanju učiteljev v razvojno-študijskih skupinah, in so dostopne na slovenskem izobraževalnem omrežju (skupnost SIO).

Za posodobitev sodelovanja in informiranja je za celotno strokovno področje postavljena spletna skupnost Strojništvo, za interaktivno sodelovanje na posameznih podpodročjih pa sta aktivni dve spletni učilnici:

  • računalniško podprte tehnologije in
  • energetika in energetski sistemi.

Za področje zaključevanja na vseh področjih PSI sta na voljo dve spletni učilnici:

  • zaključni izpit in
  • poklicna matura.