Študijske skupine

Na področju strojništva, metalurgije in geotehnike deluje 15 študijskih skupin, ki povezujejo učitelje vsebinsko sorodnih strokovnih modulov istega ali različnih izobraževalnih programov. Omogočajo izmenjavo izkušenj med šolami, izobraževanje na strokovnem področju v okviru različnih seminarjev in spremljanje novosti na poklicnem in izobraževalnem področju.

 

Področje dela študijske skupine
Vodja študijske skupine
Šola

Mehanika

Andrej Tomc

Šolski center Novo mesto 

Energetika

Ado Barbiš

Šolski center Postojna 

Merilna in krmilna tehnika

Viktor Jemec

Srednja šola Domžale

Snovanje in konstruiranje

Erika Broz Žižek

Šolski center Krško - Sevnica

Računalniško podprte tehnologije

Tehnologija

Tomaž Černec

Šolski center Sovenske Konjice-Zreče, SPSŠ Zreče

Rudarstvo

Jadranka Uranjek

Šolski center Velenje, Rudarska šola 

Materiali in obdelave v poklicu

Mojca Šmelcer

Šolski center Škofja Loka

Organizacija in poslovanje v strojništvu

Aleksander Vudler

Šolski center Maribor

Avtoserviser

Janko Brejc

Šolski center Škofja Loka

Inštalater strojnih inštalacij

Marko Mlakar

Srednja šola Domžale

Oblikovanje, preoblikovanje in spajanje materialov

Petar Kos

Šolski center Maribor

Avtoservisni tehnik

Alojz Kranjc

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad 

Avtokaroserist

Vida Rebernik

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad 

Vodje šolskih delavnic  in organizatorji Praktičnega izobraževanja

Maks Pišotek

Solski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko