Študijske skupine

Na področju strojništva, metalurgije in geotehnike deluje 15 študijskih skupin, ki povezujejo učitelje vsebinsko sorodnih strokovnih modulov istega ali različnih izobraževalnih programov. Omogočajo izmenjavo izkušenj med šolami, izobraževanje na strokovnem področju v okviru različnih seminarjev in spremljanje novosti na poklicnem in izobraževalnem področju. 

 

Področje dela študijske skupine
Vodja študijske skupine
Šola

Mehanika

Andrej Tomc

Šolski center Novo mesto, SSŠ 

Energetika

Ado Barbiš

Šolski center Postojna 

Merilna in krmilna tehnika

Krištof Debeljak

Šolski center Škofja Loka

Snovanje in konstruiranje

Erika Broz Žižek

Šolski center Krško - Sevnica

Računalniško podprte tehnologije

Robert Balažic

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota


Tehnologija in meritve

Viktor Jemec

Srednja šola Domžale

Rudarstvo

Jadranka Uranjek

Šolski center Velenje, Rudarska šola 

Materiali in obdelave v poklicu

Mojca Šmelcer

Šolski center Škofja Loka

Organizacija in poslovanje v strojništvu

Aleksander Vudler

Tehniški šolski center Maribor

Avtoserviser

Janko Brejc

Šolski center Škofja Loka

Inštalater strojnih inštalacij

Marko Mlakar

Srednja šola Domžale

Oblikovanje, preoblikovanje in spajanje materialov

Petar Kos

Tehniški šolski center Maribor

Avtoservisni tehnik

Alojz Kranjc

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana 

Avtokaroserist

Lea janežič

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana

Vodje šolskih delavnic  in organizatorji Praktičnega izobraževanja

Roman Zupanc

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije