Tekmovanja

Državno srečanje strojnih šol Slovenije je v krovni organizaciji Skupnosti srednjih strojnih šol in ga vsako leto organizirajo šole ene regije. Srečanje je že prepoznavno v drugi podobi: iz tekmovanja je preraslo v sodelovanje in izmenjavo izkušenj ter spoznanj. Kot rezultat povezave dela in znanja več poklicev in šol udeleženci na srečanjih predstavijo funkcionalne skupne projektne izdelke.

Poleg državnega srečanja strojnih šol organiziramo od leta 2015 tekmovanje iz projekcij in kotiranja (PIKO) na šolski in državni ravni. Organizatorja sta Skupnost strojnih šol in CPI, ki se s šolami dogovorita, da vsako leto ena prevzame gostovanje državnega tekmovanja. Tekmovanje pripravi, koordinira in vodi državna tekmovalna komisija (DTK PIKO).