Učbeniki

Podrobnejše informacije o potrjenih učbenikih in učnih gradivih so na voljo v Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto. Podatke o učbenikih in povezavo do kataloga najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport, posodobljene informacije o potrjenih učbenikih in učbenike lahko poiščete tudi v spletni knjižnici za poklicno in strokovno izobraževanje Izvir znanja.

Gradiva v elektronski obliki, ki so nastala v okviru projekta MUNUS 2 so dosegljiva na spletu:

http://munus2.tsckr.si/, poleg tega so na voljo tudi gradiva, ki so bila sofinancirana iz sredstev projekta Impletum in so dostopna na spletu: http://www.impletum.zavod-irc.si/sl/gradiva/.

Avtorje spodbujamo k pisanju učnih gradiv in jim kot strokovno pomoč pri nastajanju učnih gradiv organiziramo tudi seminarje na temo priprave učbenika.