Učbeniki

Podrobnejše informacije o potrjenih učbenikih in učnih gradivih so na voljo v Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto. Podatke o učbenikih in povezavo do kataloga najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport, posodobljene informacije o potrjenih učbenikih in učbenike lahko poiščete tudi v spletni knjižnici za poklicno in strokovno izobraževanje Izvir znanja .

Gradiva v elektronski obliki, ki so nastala v okviru projekta MUNUS 2 so dosegljiva na spletu:
http://munus2.tsckr.si/ .

Avtorje spodbujamo k pisanju učnih gradiv in jim kot strokovno pomoč pri nastajanju učnih gradiv organiziramo tudi seminarje na temo priprave učbenika.