Kemija in farmacija

Kemija

Barva za lase, sestavine mobitela, najljubši napitek, ovitek za zvezek in še marsikaj, s čimer se srečujemo na vsakem koraku našega življenja, so izdelki kemijske in njej sorodnih industrij. Kemijski tehnik se lahko s svojim znanjem zaposli v kemijski ali sorodni industriji na različnih področjih, od priprave proizvodnje, proizvodnje same, do analitike in razvoja.


Kdor si želi zaposlitve v kemijski industriji, lahko proti koncu izobraževanja za kemijskega tehnika izbrere izbirna strokovna modula Kemijski tehnološki procesi ter Upravljanje naprav in procesov v industriji in se tako bolj usmeri v izbran poklic operativni kemijski tehnolog/operativna kemijska tehnologinja.


Kemijski tehnik, zaposlen v tovarni barv in lakov, ugotavlja, ali so kupljene surovine dovolj dobre, da bodo iz njih lahko naredili dober lak za parket. Kemijski tehnik, zaposlen na čistilni napravi, ugotavlja, kako umazana je voda. Kaj imata skupnega? Oba želita bolj podrobno spoznati, kakšne so sestavine snovi. S tem področjem se ukvarja posebna veja kemije, ki se imenuje analizna kemija. Kdor želi postati kemijski analitik ali kemijska analitičarka,  lahko proti koncu izobraževanja za kemijskega tehnika izbere izbirni strokovni modul  Analizna kemija. Kemijski analitik dela večinoma v laboratoriju. Analiznih laboratorijev nimajo samo v kemijski industriji, ampak skoraj v vsaki tovarni ne glede na to, kakšne izdelke v njej izdelujejo. Laboratoriji, kjer se tudi lahko zaposli kemijski tehnik, pa so še v različnih razvojnih, raziskovalnih in drugih ustanovah.  


S polimeri se srečujemo vsak dan ves dan, saj so sestavni del izdelkov, kot so mobitel, zobna ščetka, čevlji, očala… Polimeri so pomembni za celotno družbo, saj brez njih ne bi bilo recimo avtomobila. Izdelava in predelava polimerov je zelo pomembna in tudi zelo uspešna gospodarska panoga, ki se zelo hitro razvija, saj današnji svet potrebuje sodobne, napredne materiale. Kdor želi o tem področju vedeti kaj več, lahko v programu Kemijski tehnik izbere izbirni strokovni modul Polimerni materiali in tehnologije in se tako bolj usmeri v poklic upravljalec/upravljalka strojev za predelavo polimerov.


Brez papirja si ne moremo predstavljati našega življenja. Izdelujejo ga v papirniški industriji. Kdor se želi zaposliti v slovenski ali evropski papirniški industriji, lahko med izobraževanjem za kemijskega tehnika izbere izbirna strokovna modula Papirniška tehnologija ter Upravljanje naprav in procesov v industriji. S tem se bolj usmeri v poklic papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja.

Farmacija

Ko zbolimo, si pomagamo z zdravili. Če zdravil ne jemljemo pravilno, pa nam lahko tudi škodijo. Zato je pred nakupom zdravil neprecenljiv nasvet farmacevta. V lekarni nam pri izbiri zdravil brez recepta, prehranskih dopolnil in drugega svetuje farmacevtski tehnik. Da lahko farmacevtski tehnik ustrezno svetuje, pa mora veliko znati: o zdravilih, o delovanju človeškega telesa, pa tudi o komunikaciji. Prav farmacevtski tehnik je tisti, ki v lekarni izdela nekatera zdravila, kot so denimo mazila ali praški. Tudi za to se usposablja v štiriletnem programu Farmacevtski tehnik. Farmacevtski tehnik se lahko zaposli še  v farmacevtski industriji, v specializiranih prodajalnah ali veledrogerijah.

Oseba za stike:
dr. Alenka Turičnik